พศจ.บุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับนักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดังนี้

สนามสอบวัดกลาง พระอารามหลวง และสนามสอบวัดทุ่งโพธิ์ (ธ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์, สนามสอบวัดประชาบูรณะ อำเภอสตึก, สนามสอบวัดสว่างแคนทะเล อำเภอแคนดง, สนามสอบวัดสุพลศรัทธาธรรม อำเภอคูเมือง, สนามสอบวัดสุภโสภณ อำเภอลำปลายมาศ, สนามสอบวัดเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่, สนามสอบวัดเวฬุวนาราม อำเภอหนองหงส์, สนามสอบวัดโพธิ์ย้อย อำเภอปะคำ, สนามสอบวัดป่าสนวล อำเภอห้วยราช, สนามสอบวัดบ้านโคกวัด อำเภอบ้านด่าน

       โดยการจัดการสอบ และการเข้าสอบของสนามสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,260