พศจ.บุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับนักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ดังนี้

สนามสอบวัดเทพรังสรร อำเภอพุทไธสง, สนามสอบวัดอมราวาส อำเภอนาโพธิ์, สนามสอบวัดสระจันทร์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, สนามสอบวัดจำปา อำเภอประโคนชัย, สนามสอบวัดกลาง อำเภอนางรอง, สนามสอบวัดชนะตาราม อำเภอชำนิ, สนามสอบวัดใหม่สายตะกู อำเภอบ้านกรวด, สนามสอบวัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย และสนามสอบวัดโนนดินแดงใต้ อำเภอโนนดินแดง

โดยการจัดการสอบ และการเข้าสอบของสนามสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 428,630