การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 จังหวัดบุรีรัมย์

       พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล วัดที่เข้า  ร่วมโครงการฯ จังหวัดบุรีรัมย์

      วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และ พระครูวินัยธรสันติพงษ์ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ วัดดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

และในเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ วัดตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งได้รับความร่วมมือ และการต้อนรับจากหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง เป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,222