พศจ.บุรีรัมย์ รับมอบโล่รางวัล ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ รับโล่รางวัลสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท กับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,291