การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดจะขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ณ วัดถนนกระสัง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองโดยมี พระเดชพระคุณ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) เป็นประธานในการประชุม เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ทั้งคณะธรรมยุต และมหานิกาย ฝ่ายบ้านเมืองประกอบด้วย นายเทิดพันธ์ ครอบครอง นายอำเภอห้วยราช พร้อมทั้ง นายกเทศบาล ผู้แทนผู้กำกับการ สภ.ห้วยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนกระสัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตบริการวัดบ้านถนนกระสัง จำนวน 4 หมู่บ้าน และพุทธศาสนิกชน โดยได้ชี้แจงกรอบเกณฑ์การประเมิน กำหนดการในการตรวจประเมิน การจัดเตรียมสถานที่ เอกสาร วีดีทัศน์ ผู้นำเสนอ ที่ประชุมเห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งคณะทำงานด้านการจัดทำเอกสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำวิดิทัศน์ นายกเทศมนตรีสนับสนุนการจัดพื้นที่ในการแสดงนิทรรศการ ร่วมกับทางวัดและผู้นำชุมชนโดยให้แบ่งคณะทำงานในการรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,274