คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565

       วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ แด่พระภิกษุที่เข้ารับอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ รุ่นที่ 21 จัดการอบรมโดย คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2565 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

       โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ ในการจัดอบรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,079