พศจ.บุรีรัมย์ จัดประชุมพิจารณาฯ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

      วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระมงคลสุตกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และพระครูวินัยธรนิรวัชช์ โชติวโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน 
นายอังกูร ศีลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,510