ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์

      วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.  นายสมพงษ์  หมวดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมพิจารณา การจัดสรรเงินอุดหนุนสำนักเรียนและสนามสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  ณ ศาลาโชติญาณานุสรณ์ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,738