สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 82 แห่ง สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสาร


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม-2564.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,285