หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายชื่อ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้อมูล อปต. 2564_บุรีรัมย์.xls |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,269