แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ

เอกสารรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ มีดังต่อไปนี

1. แบบรายงานการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ
2. แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือพระเลขานุการ (กรณีบรรจุแทน)
3. แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร
4. แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนผ่านระบบ KTB Corperate Online (กรณีขอรับนิตยภัตผ่านธนาคารกรุงไทย)
5. สำเนาใบตราตั้งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  พร้อมรับรองเสาเนาถูกต้อง กรณีพระเลขานุการ ให้สำเนาตราตั้งของผู้แต่งตั้งด้วย เช่น ตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ให้เห็นหมายเลขบัญชีธนาคารให้ชัดเจน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาหนังสือสุทธิ/ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานฯ ได้ที่ลิ้งค์ ด้านล่างนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,538