แบบสำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน

      ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชน อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของ ที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถกรอกแบบสำรวจออนไลน์ ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,546