ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบุรีรัมย์

        จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี "กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบุรีรัมย์" บัญชีเลขที่ 308-3-02183-6 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อไป


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 428,410