การออกตรวจสอบเขตวิสุงคาม และตรวจสอบพื้นที่เพื่อขอตั้งวัดในเขตอำเภอกระสัง

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายมนู ดิเเรกโภค นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอกระสังเพื่อ ออกตรวจสอบเขตวิสุงคาม ณ วัดท่าประชุมวารี ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง และตรวจสอบพื้นที่เพื่อขอตั้งวัด "ป่าห้วยสวาย" ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,434