พศจ.บุรีรัมย์ ออกจัดเก็บข้อมูลประวัติวัดและที่พักสงฆ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์

      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการออกจัดเก็บข้อมูลประวัติวัดและที่พักสงฆ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565 โดยเริ่มจาก

       1. วันที่ 1 กันยายน 2565 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง (ธ) และ บ้านใหม่ไชยพจน์ (ธ) ณ วัดพลสุวรรณ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และ อำเภอนาโพธิ์ ณ วัดอมราวาส ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
        2. วันที่ 2 กันยายน 2565 อำเภอคูเมือง และอำเภอคูเมือง-แคนดง (ธ) ณ วัดโศกนาค ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง 
        3. วันที่ 5 กันยายน 2565 อำเภอแคนดง ณ วัดเทพทราวาส ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง และ อำเภอสตึก อำเภอสตึก (ธ) ณ วัดประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก
        4. วันที่ 6 กันยายน 2565 อำเภอห้วยราช ณ วัดป่าสนวน ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช และ อำเภอกระสัง ณ วัดลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
        5. วันที่ 8 กันยายน 2565 อำเภอประโคนชัย และ อำเภอประโคนชัย (ธ) ณ วัดจำปา ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
        6. วันที่ 9 กันยายน 2565 อำเภอโนนดินแดง และ อำเภอละหานทราย (ธ) ณ วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
        7. วันที่ 12 กันยายน 2565 อำเภอหนองกี่ และ อำเภอหนองกี่ (ธ) ณ วัดเย้ยปราสาท ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนงกี่
        8. วันที่ 13 กันยายน 2565 อำเภอชำนิ และ นางรอง (ธ) ณ วัดตาเหล็ง ตำบลหนอปล่อง อำเภอชำนิ
        9. วันที่ 14 กันยายน 2565 อำเภอหนองส์ ณ วัดเวฬุวนาราม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
       10. วันที่ 15 กันยายน 2565 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ) อำเภอบ้านด่าน-ห้วยราช (ธ) ณ วัดทุ่งโพธิ์ (ธ) ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
        11. วันที่ 16 กันยายน 2565 อำเภอบ้านด่าน ณ วัดปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
        12. วันที่ 20 กันยายน 2565 อำเภอบ้านกรวด ณ วัดใหม่สายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
        13. วันที่ 21 กันยายน 2565 อำเภอพุทไธสง ณ วัดเทพพรังสรร ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง 
        14. วันที่ 22 กันยายน 2565 อำเภอละหานทราย ณ วัดป่าละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
        15. วันที่ 23 กันยายน 2565 อำเภอปะคำ ณ วัดโพธิ์ย้อย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
        16. วันที่ 26 กันยายน 2565 อำเภอพลับพลาชัย ณ วัดบุญช่วย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพพลาชัย
        17. วันที่ 28 กันยายน 2565 อำเภอนางรอง ณ วัดสิงห์วงศ์ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง
        18. วันที่ 29 กันยายน 2565 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
        19. วันที่ 30 กันยายน 2565 อำเภอโนนสุวรรณ ณ วัดดงบัง ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ
โดยโครงการดังกล่าวได้รับความเมตตา และได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จากคณะสงฆ์ทุกอำเภอด้วยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,253