หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสาร


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้อมูล อ.ป.ต. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,513