Home
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 07:12

กิจกรรมการแข่งชันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์

 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วีดีโอธรรมะ